Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC-DC

760.000 

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-12

0 out of 5
(0)
SKU: LRS-150-12

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-12

 • Model: LRS-150-12
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 12V ~ 12.5A
 • Hãng sản xuất: meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Add to cartCompare
760.000 

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-15

0 out of 5
(0)
SKU: LRS-150-15

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-15

 • Model: LRS-150-15
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 15V ~ 0 – 10A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
523.000 

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-24

0 out of 5
(0)
SKU: LRS-150-24

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-24

 • Model: LRS-150-24
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 24V ~ 6.5A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
1.070.000 

Bộ Nguồn Meanwell LRS-200-5

0 out of 5
(0)
SKU: LRS-200-5

Bộ nguồn Meanwell LRS-200-5

 • Model: LRS-200-5
 • Input:
  • 90 VAC đến 132 VAC
  • 180 VAC đến 264 VAC
  • 240 VDC đến 370 VDC
 • Output: 5V ~ 40A ~ 200W
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-12

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-12

 • Model: LRS-150-12
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 12V ~ 12.5A
 • Hãng sản xuất: meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: LRS-150-12
760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-15

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-15

 • Model: LRS-150-15
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 15V ~ 0 – 10A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: LRS-150-15
760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-24

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-24

 • Model: LRS-150-24
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 24V ~ 6.5A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: LRS-150-24
523.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-200-5

0 out of 5
(0)

Bộ nguồn Meanwell LRS-200-5

 • Model: LRS-200-5
 • Input:
  • 90 VAC đến 132 VAC
  • 180 VAC đến 264 VAC
  • 240 VDC đến 370 VDC
 • Output: 5V ~ 40A ~ 200W
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: LRS-200-5
1.070.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-12

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-12

 • Model: LRS-150-12
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 12V ~ 12.5A
 • Hãng sản xuất: meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-15

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-15

 • Model: LRS-150-15
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 15V ~ 0 – 10A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-24

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-24

 • Model: LRS-150-24
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 24V ~ 6.5A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

523.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-200-5

0 out of 5
(0)

Bộ nguồn Meanwell LRS-200-5

 • Model: LRS-200-5
 • Input:
  • 90 VAC đến 132 VAC
  • 180 VAC đến 264 VAC
  • 240 VDC đến 370 VDC
 • Output: 5V ~ 40A ~ 200W
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

1.070.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-12

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-12

 • Model: LRS-150-12
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 12V ~ 12.5A
 • Hãng sản xuất: meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-15

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-15

 • Model: LRS-150-15
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 15V ~ 0 – 10A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

760.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-150-24

0 out of 5
(0)

 Bộ nguồn Meanwell LRS-150-24

 • Model: LRS-150-24
 • Input:
  • 100 – 120VAC ~ 3.0A
  • 200 – 240VAC ~ 1.7A
 • Output: 24V ~ 6.5A
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

523.000  Add to cartCompare

Bộ Nguồn Meanwell LRS-200-5

0 out of 5
(0)

Bộ nguồn Meanwell LRS-200-5

 • Model: LRS-200-5
 • Input:
  • 90 VAC đến 132 VAC
  • 180 VAC đến 264 VAC
  • 240 VDC đến 370 VDC
 • Output: 5V ~ 40A ~ 200W
 • Hãng sản xuất: Meanwell

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

1.070.000  Add to cartCompare

Showing all 4 results