Cáp Đồng Trục Hosiwell

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 11 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)
SKU: D-RG11-S60-E
 • P/N: D-RG11-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 6 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)
SKU: D-RG6-S60-E

 • P/N: D-RG6-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black, White
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp đồng trục Hosiwell / RG59 Coaxial Cable 75 Ohm Type Flexible

0 out of 5
(0)
SKU: F-RG69/US
 • P/N: F-RG59/US
 • Conductor: 22AWG Stranded Bare Copper Wire (19/0.16mm)
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 95%): Cooper Clad Aluminum Bare Wire.
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 11 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: D-RG11-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: D-RG11-S60-E

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 6 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)

 • P/N: D-RG6-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black, White
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: D-RG6-S60-E

Cáp đồng trục Hosiwell / RG59 Coaxial Cable 75 Ohm Type Flexible

0 out of 5
(0)
 • P/N: F-RG59/US
 • Conductor: 22AWG Stranded Bare Copper Wire (19/0.16mm)
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 95%): Cooper Clad Aluminum Bare Wire.
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: F-RG69/US

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 11 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: D-RG11-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 6 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)

 • P/N: D-RG6-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black, White
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp đồng trục Hosiwell / RG59 Coaxial Cable 75 Ohm Type Flexible

0 out of 5
(0)
 • P/N: F-RG59/US
 • Conductor: 22AWG Stranded Bare Copper Wire (19/0.16mm)
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 95%): Cooper Clad Aluminum Bare Wire.
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 11 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: D-RG11-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp đồng trục Hosiwell / RG 6 Coaxial Cable 75 Ohm Al Braid 60% Coverage Cable

0 out of 5
(0)

 • P/N: D-RG6-S60-E
 • Conductor: Copper Clad Steel
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum-Polyprorylene-Aluminum Overlap boned.
 • Drain Wire: Aluminum Braid
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black, White
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp đồng trục Hosiwell / RG59 Coaxial Cable 75 Ohm Type Flexible

0 out of 5
(0)
 • P/N: F-RG59/US
 • Conductor: 22AWG Stranded Bare Copper Wire (19/0.16mm)
 • Insulation: Gas Expanded Polyethylene
 • Shielding ( Coverage 95%): Cooper Clad Aluminum Bare Wire.
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Black
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Showing all 3 results