Tổng Đài Grandstream

790.000 

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

0 out of 5
(0)
SKU: GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

 • 2 cổng LAN 10/100 (không PoE)
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
1.081.000 

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

0 out of 5
(0)
SKU: GXP1615

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

 • 2 cổng LAN 10/100
 • PoE
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
7.700.000 

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

0 out of 5
(0)
SKU: UCM6202

Tổng đài IP grandstream UCM6202

2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
10.350.000 

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Tổng đài IP grandstream UCM6204

4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
17.250.000 

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

0 out of 5
(0)
SKU: UCM6208

Tổng đài IP grandstream UCM6028

8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

 • 2 cổng LAN 10/100 (không PoE)
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GXP1610
790.000  Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

 • 2 cổng LAN 10/100
 • PoE
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GXP1615
1.081.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6202

2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: UCM6202
7.700.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6204

4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: N/A
10.350.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6028

8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: UCM6208
17.250.000  Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

 • 2 cổng LAN 10/100 (không PoE)
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

790.000  Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

 • 2 cổng LAN 10/100
 • PoE
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

1.081.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6202

2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

7.700.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6204

4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

10.350.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6028

8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

17.250.000  Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

 • 2 cổng LAN 10/100 (không PoE)
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

790.000  Add to cartCompare

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

0 out of 5
(0)

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

 • 2 cổng LAN 10/100
 • PoE
 • 1 tài khoản SIP
 • Màn hình LCD
 • Jack tai nghe RJ9
 • Contact 500 số
 • Call log 200 số
 • OpenVPN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

1.081.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6202

2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

7.700.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6204

4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

10.350.000  Add to cartCompare

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

0 out of 5
(0)

Tổng đài IP grandstream UCM6028

8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP,

có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

17.250.000  Add to cartCompare

Showing all 5 results