Planet

3.574.000 

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)
SKU: GS-4210-16T2S
 • 16-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
6.920.000 

24-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

0 out of 5
(0)
SKU: WGSW-28040
 • 28-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-25 to Port-28
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
4.082.000 

24-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)
SKU: GS-4210-24T2S

 

 • 24-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Add to cartCompare
10.924.000 

48-Port 10/100/1000BASE-T + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Gigabit Managed Switch

0 out of 5
(0)
SKU: GS-4210-48T4S
 • 48-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • Reset button for system factory default
 • RJ45 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
15.626.000 

48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Switch

0 out of 5
(0)
SKU: GS-2240-48T4X
 • 48 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper ports
 • 4 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
2.577.000 

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Desktop Switch

0 out of 5
(0)
SKU: GSD-1002M

 

 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 1 port (Port 8) supports 802.3af/at PoE 48~56V DC in-line power
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Add to cartCompare
2.826.000 

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

0 out of 5
(0)
SKU: GSD-1020S
 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
7.862.000 

IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch

0 out of 5
(0)
SKU: WGSW-24040
 • 24-port 10/100 / 1000BASE-T đồng RJ45
 • 4 khe cắm mini-GBIC / SFP 100 / 1000BASE-X, được chia sẻ với Port-21 đến Port-24 tương thích với 100BASE-FX SFP
 • Giao diện điều khiển để quản lý và thiết lập cơ bản

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare
28.743.000 

L2+ 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing

0 out of 5
(0)
SKU: GS-5220-48T4X

 

 • 48-Port 10/100/1000Base-T RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-45 to Port-48 compatible with 100Base-FX SFP
 • 4 10GBase-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000Base-SX/LX/BX SFP
 • RJ-45 to RS-232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Add to cartCompare
25.127.000 

L2+/L4 48-Port 100/1000X SFP 4-Port Gigabit TP/SFP Managed Switch

0 out of 5
(0)
SKU: GS-5220-44S4C
 • 48 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • 4 10/100/1000BASE-T RJ45 copper ports, shared with port-1 to port-4
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Add to cartCompare

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)
 • 16-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GS-4210-16T2S
3.574.000  Add to cartCompare

24-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 28-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-25 to Port-28
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: WGSW-28040
6.920.000  Add to cartCompare

24-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)

 

 • 24-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: GS-4210-24T2S
4.082.000  Add to cartCompare

48-Port 10/100/1000BASE-T + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Gigabit Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • Reset button for system factory default
 • RJ45 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GS-4210-48T4S
10.924.000  Add to cartCompare

48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper ports
 • 4 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GS-2240-48T4X
15.626.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Desktop Switch

0 out of 5
(0)

 

 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 1 port (Port 8) supports 802.3af/at PoE 48~56V DC in-line power
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: GSD-1002M
2.577.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

0 out of 5
(0)
 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GSD-1020S
2.826.000  Add to cartCompare

IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 24-port 10/100 / 1000BASE-T đồng RJ45
 • 4 khe cắm mini-GBIC / SFP 100 / 1000BASE-X, được chia sẻ với Port-21 đến Port-24 tương thích với 100BASE-FX SFP
 • Giao diện điều khiển để quản lý và thiết lập cơ bản

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: WGSW-24040
7.862.000  Add to cartCompare

L2+ 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing

0 out of 5
(0)

 

 • 48-Port 10/100/1000Base-T RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-45 to Port-48 compatible with 100Base-FX SFP
 • 4 10GBase-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000Base-SX/LX/BX SFP
 • RJ-45 to RS-232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: GS-5220-48T4X
28.743.000  Add to cartCompare

L2+/L4 48-Port 100/1000X SFP 4-Port Gigabit TP/SFP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • 4 10/100/1000BASE-T RJ45 copper ports, shared with port-1 to port-4
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: GS-5220-44S4C
25.127.000  Add to cartCompare

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)
 • 16-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

3.574.000  Add to cartCompare

24-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 28-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-25 to Port-28
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

6.920.000  Add to cartCompare

24-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)

 

 • 24-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

4.082.000  Add to cartCompare

48-Port 10/100/1000BASE-T + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Gigabit Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • Reset button for system factory default
 • RJ45 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

10.924.000  Add to cartCompare

48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper ports
 • 4 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

15.626.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Desktop Switch

0 out of 5
(0)

 

 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 1 port (Port 8) supports 802.3af/at PoE 48~56V DC in-line power
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

2.577.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

0 out of 5
(0)
 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

2.826.000  Add to cartCompare

IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 24-port 10/100 / 1000BASE-T đồng RJ45
 • 4 khe cắm mini-GBIC / SFP 100 / 1000BASE-X, được chia sẻ với Port-21 đến Port-24 tương thích với 100BASE-FX SFP
 • Giao diện điều khiển để quản lý và thiết lập cơ bản

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

7.862.000  Add to cartCompare

L2+ 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing

0 out of 5
(0)

 

 • 48-Port 10/100/1000Base-T RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-45 to Port-48 compatible with 100Base-FX SFP
 • 4 10GBase-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000Base-SX/LX/BX SFP
 • RJ-45 to RS-232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

28.743.000  Add to cartCompare

L2+/L4 48-Port 100/1000X SFP 4-Port Gigabit TP/SFP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • 4 10/100/1000BASE-T RJ45 copper ports, shared with port-1 to port-4
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

25.127.000  Add to cartCompare

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)
 • 16-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

3.574.000  Add to cartCompare

24-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 28-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-25 to Port-28
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

6.920.000  Add to cartCompare

24-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

0 out of 5
(0)

 

 • 24-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • RJ45 console interface for switch basic management and setup
 • Reset button for system factory default

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

4.082.000  Add to cartCompare

48-Port 10/100/1000BASE-T + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Gigabit Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
 • 4 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • Reset button for system factory default
 • RJ45 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

10.924.000  Add to cartCompare

48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper ports
 • 4 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

15.626.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Desktop Switch

0 out of 5
(0)

 

 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 1 port (Port 8) supports 802.3af/at PoE 48~56V DC in-line power
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

2.577.000  Add to cartCompare

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

0 out of 5
(0)
 • 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports with auto-MDI/MDI-X supported
 • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

2.826.000  Add to cartCompare

IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 24-port 10/100 / 1000BASE-T đồng RJ45
 • 4 khe cắm mini-GBIC / SFP 100 / 1000BASE-X, được chia sẻ với Port-21 đến Port-24 tương thích với 100BASE-FX SFP
 • Giao diện điều khiển để quản lý và thiết lập cơ bản

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

7.862.000  Add to cartCompare

L2+ 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing

0 out of 5
(0)

 

 • 48-Port 10/100/1000Base-T RJ45 copper
 • 4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-45 to Port-48 compatible with 100Base-FX SFP
 • 4 10GBase-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000Base-SX/LX/BX SFP
 • RJ-45 to RS-232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

28.743.000  Add to cartCompare

L2+/L4 48-Port 100/1000X SFP 4-Port Gigabit TP/SFP Managed Switch

0 out of 5
(0)
 • 48 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
 • 4 10/100/1000BASE-T RJ45 copper ports, shared with port-1 to port-4
 • RJ45 to RS232 DB9 console interface for basic management and setup

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

25.127.000  Add to cartCompare

Showing all 10 results