Cáp quang

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)
SKU: ADSS-SACOM

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại có thể treo lên trụ ( dùng néo và treo cáp khi đi treo) và ngầm, cáp được sản xuất với các khoảng vượt 100 – 500m phù hợp với khoảng cách treo xa.

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)
SKU: DU-SACOM

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại sủ dụng cho đường truyền cáp ngầm, tòa nhà. cáp được thiết kế với độ mềm nhất đinh phù hợp với việc triển khai cáp ngầm với những đoạn gấp cua .

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp quang treo F8 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)
SKU: F8-SACOM

Cáp quang treo F8  8, 12, 24,4, 48, 96 FO là cáp quang treo phổ biến, có sơi gia cường chịu lực tốt đảm bảo chắc chăn khi treo cáp,

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại có thể treo lên trụ ( dùng néo và treo cáp khi đi treo) và ngầm, cáp được sản xuất với các khoảng vượt 100 – 500m phù hợp với khoảng cách treo xa.

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: ADSS-SACOM

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại sủ dụng cho đường truyền cáp ngầm, tòa nhà. cáp được thiết kế với độ mềm nhất đinh phù hợp với việc triển khai cáp ngầm với những đoạn gấp cua .

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: DU-SACOM

Cáp quang treo F8 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang treo F8  8, 12, 24,4, 48, 96 FO là cáp quang treo phổ biến, có sơi gia cường chịu lực tốt đảm bảo chắc chăn khi treo cáp,

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: F8-SACOM

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại có thể treo lên trụ ( dùng néo và treo cáp khi đi treo) và ngầm, cáp được sản xuất với các khoảng vượt 100 – 500m phù hợp với khoảng cách treo xa.

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại sủ dụng cho đường truyền cáp ngầm, tòa nhà. cáp được thiết kế với độ mềm nhất đinh phù hợp với việc triển khai cáp ngầm với những đoạn gấp cua .

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp quang treo F8 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang treo F8  8, 12, 24,4, 48, 96 FO là cáp quang treo phổ biến, có sơi gia cường chịu lực tốt đảm bảo chắc chăn khi treo cáp,

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang ADSS 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại có thể treo lên trụ ( dùng néo và treo cáp khi đi treo) và ngầm, cáp được sản xuất với các khoảng vượt 100 – 500m phù hợp với khoảng cách treo xa.

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang chôn cống DU 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO là cáp quang phi kim loại sủ dụng cho đường truyền cáp ngầm, tòa nhà. cáp được thiết kế với độ mềm nhất đinh phù hợp với việc triển khai cáp ngầm với những đoạn gấp cua .

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp quang treo F8 4, 8, 12, 24, 48, 96 FO

0 out of 5
(0)

Cáp quang treo F8  8, 12, 24,4, 48, 96 FO là cáp quang treo phổ biến, có sơi gia cường chịu lực tốt đảm bảo chắc chăn khi treo cáp,

 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Showing all 3 results