Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 16 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9216
 • P/N: 9216
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 1  
 • Conductor Size: 16 AWG, 26 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9218
 • P/N: 9218
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9220
 • P/N: 9220
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9222

1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9222
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9218-2P

2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9218-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 18 AWG, 16 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9220-2P
 • P/N: 9220-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair2
 • Conductor Size: 20 AWG, 10 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9222-2P
 • P/N: 9222-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 3 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 9222-3P
 • P/N: 9222-3P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 3
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / EIB Bus Cable 1Pair 20AWG Shielded

0 out of 5
(0)
SKU: 9720
 • P/N: 9720
 • Conductor: 20AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: PVC
 • Insulation Color: Black, Red
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper Wire
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Green
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / RS485 INDUSTRIAL DATA CABLE

0 out of 5
(0)
SKU: 94851B-24
 • P/N: 94851B-24
 • Conductor: Fine stranded concentric copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding (100% Corverage): Aluminum Mylar type
 • Drain Wire: 7 Strands Tinned Copper
 • Outer Jacket, Color: Black sunlight resistant PVC
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 16 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9216
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 1  
 • Conductor Size: 16 AWG, 26 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9216

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9218
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: 9218

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9220

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9222
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9222

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9218-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 18 AWG, 16 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9218-2P

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair2
 • Conductor Size: 20 AWG, 10 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9220-2P

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

SKU: 9222-2P

Cáp tín hiệu Hosiwell / 3 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-3P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 3
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9222-3P

Cáp tín hiệu Hosiwell / EIB Bus Cable 1Pair 20AWG Shielded

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9720
 • Conductor: 20AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: PVC
 • Insulation Color: Black, Red
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper Wire
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Green
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 9720

Cáp tín hiệu Hosiwell / RS485 INDUSTRIAL DATA CABLE

0 out of 5
(0)
 • P/N: 94851B-24
 • Conductor: Fine stranded concentric copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding (100% Corverage): Aluminum Mylar type
 • Drain Wire: 7 Strands Tinned Copper
 • Outer Jacket, Color: Black sunlight resistant PVC
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 94851B-24

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 16 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9216
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 1  
 • Conductor Size: 16 AWG, 26 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9218
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9222
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9218-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 18 AWG, 16 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair2
 • Conductor Size: 20 AWG, 10 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Cáp tín hiệu Hosiwell / 3 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-3P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 3
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / EIB Bus Cable 1Pair 20AWG Shielded

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9720
 • Conductor: 20AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: PVC
 • Insulation Color: Black, Red
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper Wire
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Green
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / RS485 INDUSTRIAL DATA CABLE

0 out of 5
(0)
 • P/N: 94851B-24
 • Conductor: Fine stranded concentric copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding (100% Corverage): Aluminum Mylar type
 • Drain Wire: 7 Strands Tinned Copper
 • Outer Jacket, Color: Black sunlight resistant PVC
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 16 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9216
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 1  
 • Conductor Size: 16 AWG, 26 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9218
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

1 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9222
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)

2 Pair 18 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

 • P/N: 9218-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 18 AWG, 16 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 20 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9220-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair2
 • Conductor Size: 20 AWG, 10 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / 2 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-2P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 2
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

 

Cáp tín hiệu Hosiwell / 3 Pair 22 AWG Overall Foill Shielded Paired Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9222-3P
 • Conductor: Tinned Copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Grey
 • No of Pair: 3
 • Conductor Size: 22 AWG, 07 x 30 AWG
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / EIB Bus Cable 1Pair 20AWG Shielded

0 out of 5
(0)
 • P/N: 9720
 • Conductor: 20AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: PVC
 • Insulation Color: Black, Red
 • Shielding ( Coverage 100%): Aluminum Foil-Polyester Tape
 • Drain Wire: Tinned Copper Wire
 • Outer Jacket, Colour : PVC, Green
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp tín hiệu Hosiwell / RS485 INDUSTRIAL DATA CABLE

0 out of 5
(0)
 • P/N: 94851B-24
 • Conductor: Fine stranded concentric copper
 • Insulation: PE (High Density Polyethylene)
 • Shielding (100% Corverage): Aluminum Mylar type
 • Drain Wire: 7 Strands Tinned Copper
 • Outer Jacket, Color: Black sunlight resistant PVC
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Showing all 10 results