Cáp Mạng Hosiwell

Cáp mạng Hosiwell / Cat.5e UTP Patch Cable Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 30001-GR
 • P/N: 30001-GR
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e SFTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 30015-BL
 • P/N: 30015-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 30002-BL
 • P/N: 30002-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp mạng Hosiwell /Cat.6 UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
SKU: 30022-BL
 • P/N: 30022-BL
 • Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Read moreCompare

Cáp mạng Hosiwell / Cat.5e UTP Patch Cable Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30001-GR
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 30001-GR

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e SFTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30015-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 30015-BL

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30002-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 30002-BL

Cáp mạng Hosiwell /Cat.6 UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30022-BL
 • Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

SKU: 30022-BL

Cáp mạng Hosiwell / Cat.5e UTP Patch Cable Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30001-GR
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e SFTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30015-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30002-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.6 UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30022-BL
 • Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell / Cat.5e UTP Patch Cable Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30001-GR
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Grey
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e SFTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30015-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.5e UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30002-BL
 • Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Cáp mạng Hosiwell /Cat.6 UTP Horizontal Cable

0 out of 5
(0)
 • P/N: 30022-BL
 • Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper Wire
 • Insulation: High Density Polyethylene (HDPE)
 • Outer Jacket, Colour : Flame retardant PVC jacket, Blue
 • Giá: Liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có giá tốt nhất.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất:


Mr.Vy 0967 099 220 – 0937 636 733

Showing all 4 results